Tanie Mieszkania Kraków, Mieszkanie w Krakowie, Mieszkanie Kraków Sprzedaż Tanie Mieszkania Kraków, Mieszkanie w Krakowie, Mieszkanie Kraków Sprzedaż

Planowany termin zawierania pierwszych umów deweloperskich to koniec listopada 2014 roku.

Realizację drugiego etapu inwestycji rozpoczęto w sierpniu 2014 roku.
Zakończenia budowy zaplanowano na październik 2015 roku.
Zawarcie umów przeniesienia własności nastapi do końca lutego 2016 roku.

W związku z realizacją przedsięwzięcia Super Krak S.A. nie zaciągnął i nie zamierza zaciągać zobowiązań finansowych w postaci kredytu, pożyczki, emisji weksli, obligacji, które były by zobowiązaniami celowymi służącymi finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego. W szczególności Deweloper nie zamierza dokonywać obciążenia hipotecznego terenu inwestycji deweloperskiej (tj. działki nr 3/24).

Środki pieniężne na nabycie lokali mieszkalnych będą wpłacane przez nabywców na rachunki powiernicze zamknięte, a ich wypłata na rzecz Dewelopera będzie dokonywana po przeniesieniu na nabywających własności lokali mieszkalnych – środki te nie będą służyć finansowaniu nakładów do czasu oddania przedsięwzięcia deweloperskiego do użytkowania.


Ostatnie mieszkania II etapu
1