Tanie Mieszkania Kraków, Mieszkanie w Krakowie, Mieszkanie Kraków Sprzedaż Tanie Mieszkania Kraków, Mieszkanie w Krakowie, Mieszkanie Kraków Sprzedaż
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę - Pobierz
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 3/18 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 3/19 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Wyrys z ewidencji gruntów - działki 3/18 i 3/19 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Wypis KW KR1P/00292541/2 - działka 775 ( dla mieszkań ) - Pobierz
 • Wypis KW KR1P/00491266/5 - dla garaży - Pobierz
 • Decyzja o podziale działki 3/19 obr.4 na działki o nr 3/22 i 3/23 - Pobierz
 • Decyzja o połaczeniu działki 3/18 i 3/22 obr.4 w działkę o nr 775 obr.4 - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 775 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 3/23 obr. 4 Śródmieście - Pobierz
 • Wyrys z ewidencji gruntów - działki 775 i 3/23 obr. 4 Śródmieście - Pobierz
 • Decyzja o podziale działki 775 na 775/1 i 775/2 - Pobierz
 • Mapa ewidencyjna podziału działki 775 na 775/1 i 775/2 - Pobierz
 • Wyrys z ewidencji gruntów - działki 775/1 i 775/2 obr. 4 Śródmieście - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 775/1 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Wypis z rejestru gruntów - działka 775/2 obr. 4 Śródmieście. - Pobierz
 • Decyzja 989 ostateczna 11.09.2012 - Pobierz
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z 04.10.2012 r - Pobierz
 • Zaświadczenie o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - Pobierz
Ostatnie mieszkania II etapu
1